Registerbeskrivning

Registerbeskrivning och datasäkerhet
 

1. Registerbeskrivning

Behandling av personuppgifter försäkras med att följa EU:s allmänna databeskrivningsförordning som träder i kraft den 25. maj 2018.

 

1.1. Registerförare

Kenkä- ja Asusteliike Stiletto Oy

Puistokatu 80

85800 Haapajärvi

FINLAND

 

1.2. Registeransvarige

Kenkä- ja Asusteliike Stiletto Oy

FO-nummer: 2010174-9

Puistokatu 80

85800 Haapajärvi

FINLAND

 

1.3. Registrets namn

Stiletto.fi/ Stilettoshop.se webbutikens användarregister

 

1.4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter (registrets ändamål)

De personuppgifter som lagras i Stiletto.fi / Stilettoshop.se webbutiks användarregister, används för hantering av kundrelationer och kontakter, marknadsföring och andra ändamål relaterade till webtjänster.

 

1.5. Registeruppgifter

Registret kommer att innehålla grundläggande information, som:

  • namn

  • adress

  • telefonnummer

  • e-postadress

Vårt register innehåller inga personliga identifikationsnummer.

1.6. Regelbundna informationskällor

Registratorn registrerar den information som användaren av Stiletto.fi / Stilettoshop.se webbutik själv ger när hon/han använder websidorna.

 

1.7. Regelbundna utlämnande av uppgifter och informationsutbyte till EU eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Inga regelbundna utlämnande av information till tredje parti. Information utges till tredje parti endast i dess del som krävs för orderleverans till kunden och för det tekniska kraven. Ingen utlämnande av information utanför EU eller EES.

 

1.8. Användning av cookies

Tjänsten använder cookies för att underlätta användning av tjänsterna. Användaren kan när som helst förhindra användning av cookies genom att ändra inställningar på webbläsaren. Lagrade cookies kan tas bort. Cookies är nödvändiga för att vissa tjänster från registratorn ska fungera och vi kan ej garantera att alla tjänster fungerar, om cookies inte tillåts. Cookies används för att rikta kommunikation och marknadsföring rätt. 

 

1.9. Principerna för skyddet av registret

Information i Stiletto.fi / Stilettoshop.se webbutiks användarregister är lagrad in i registrators system, som är skyddad med operativsystemets säkerhetsprogram. Systemet kräver ett användarnamn och lösenord. Systemet är skyddat också med brandvägg och andra tekniska hjälpmedel. Information, som lagrats in i registret, är tillgänglig bara av vissa auktoriserade, fördefinierade anställda av registratorn. Information i registret ligger i låst och bevakad plats.

 

1.10. Förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller henne/honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning. Förbud ska göras skriftligt till den person som ansvarar för registret. Registrerade kan ej begära att registeradministratören tar bort eventuella uppgifter som behandling av order eller bokföring behövs och som föreskrivs i bokslutslagen för lagring.

 

1.11. Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera sina lagrade personuppgifter i registret och få kopior av dem. Insynbegäran ska göras skriftligt till den person som ansvarar för registret och posta den till följande address: Kenkä- ja Asusteliike Stiletto Oy, Puistokatu 80, 85800 Haapajärvi. Inspektionsrätten är kostnadsfri en gång om året, för ytterligare förfrågningar debiterar vi 20 € / gång. Registrerade har rätt att neka användningen av uppgifterna i direktmarknadsföring. Förbudbegäran ska skickas via e-post till kundservice@stilettoshop.se. 

 

1.12. Rättelse av en uppgift

Den registeransvarige skall utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den registrerade bör kontakta den person som ansvarar för register för att korrigera informationen.